top of page

Szállítmány és Fuvarozói

          (CMR-BÁF)            

SZTRÁDA         Szállítmány és fuvarozói biztosítás!

Biztosításunk közúti árufuvarozó ügyfeleink széleskörű kiszolgálását célozza meg

  • Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR)

  • Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (BÁF)

  • Közúti árufuvarozók vagyoni biztosíték biztosítása

  • Közúti árufuvarozók balesetbiztosítása

 

Ügyfeleink a felsoroltak közül szabadon kiválaszthatják a megfelelő
 termékeket, igény esetén, egy szerződésen belül akár valamennyit.

A biztosítási szerződés alapján társaságunk vállalja, hogy a fuvarozó helyett teljesíti azon kártérítési kötelezettségeket, amelyek a biztosítottat fuvarozói minőségében, a CMR-Egyezmény alapján, a fuvarozott áruban keletkezett sérülés, elvesztés következtében megbízóival szemben terhelik.

A biztosítási díj a fuvareszközök száma, jellege alapján kerül meghatározásra.

White Van
Image by Ernesto Leon

SZTRÁDA         Szállítmány és fuvarozói biztosítás!

Egyedi elbírálás mellett - pótdíj ellenében – lehetséges a fedezet kiterjesztése, az EU államainak területén végzett helyi, belföldi hatályú (kabotázs) fuvarozásokra is.

Balesetbiztosítás


Közúti árufuvarozó ügyfeleink szerződésben regisztrált rendszámú szállítóeszközeivel történő árufuvarozásai során bekövetkező, a gépjárművezetők és plusz egy fő kísérő baleseti sérüléseire nyújt fedezetet.

Ki köthet szerződést?

A szerződést megkötheti bármely, közúti árufuvarozói tevékenység végzésére jogosult, Magyarországon bejegyzett vállalkozás.

Online ügyintézések Már meglévő ügyfeleinknek

-Bizonylatkérés
-Vagyon kárbejelentés

-Szerződés-módosítás
-Panaszok bejelentése

bottom of page